อาคารคลังสินค้า > Barnsley Warehouse Co.,Ltd.

Barnsley Warehouse Co.,Ltd.

ที่ดิน : 32.06 ไร่
พื้นที่เช่ารวม : 15,816 ตารางเมตร
อาคารคลังสินค้า : 2 หลัง
ที่ตั้ง : อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ 288 กิโลเมตร