โรงงาน > Green Park 1

Green Park 1

ตั้งอยู่พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างทางด่วนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพ – ชลบุรี และถนนสาย

บางประกง – ฉะเชิงเทรา ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี
ที่ตั้ง :

- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 40 กิโลเมตร
- ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร
- ห่างจากท่าเรือกรุงเทพ 60 กิโลเมตร
- ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร