โรงงาน > LC

LC โครงการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในใจกลางพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทริน ซีบอร์ด)
ที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกสบาย

ที่ตั้ง : :

- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 120 กิโลเมตร
- ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 98 กิโลเมตร
- ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 4 กิโลเมตร