โครงการของ TISCOM

ปัจจุบัน TISCOM มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ดังนี้

1. โครงการกรีนพาร์ค 1 ตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โครงการกรีนพาร์ค 2 ถนนบางตราด กม.22-23 ซอยวัดบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการกรีนพาร์ค 3 ถนนบางตราด กม.22-23 ซอยวัดบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
4. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
5. อาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ Barnsley ในประเทศอังกฤษ ดำเนินการโดย Barnsley Warehouse Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TISCOM
6. อาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ Bognor Regis ในประเทศอังกฤษ ดำเนินการโดย Bognor Regis Warehouse Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TISCOM